Employer Branding Training Hanoi

EMPLOYER BRANDING TRAINING KHÓA HỌC 01 NGÀY 27.07.2019 | HANOI NỘI DUNG KHÓA HỌC Employer Branding & Những khái niệm Khảo sát nội bộ & ứng viên Xây dựng ý tưởng EB chủ đạo Lên kế hoạch truyền thông Biên soạn bài viết EB Nguyên tắc thiết kế hình ảnh Truyền thông EB trên Facebook…

Details

Employer Branding Training

EMPLOYER BRANDINGTRAINING KHÓA HỌC 01 NGÀY 15.06.2019 | TP. HCM NỘI DUNG KHÓA HỌC Employer Branding& Những khái niệm Khảo sát nội bộ& ứng viên Xây dựng ý tưởngEB chủ đạo Lên kế hoạchtruyền thông Biên soạnbài viết EB Nguyên tắc thiết kếhình ảnh Truyền thông EBtrên Facebook Truyền thông EBtrên LinkedIn NGƯỜI HƯỚNG DẪN…

Details

Employer Branding cho Millennials: Thách thức không tránh khỏi của doanh nghiệp Việt Nam

Employer Branding cho Millennials Trong những yếu tố tạo nên thành công của doanh nghiệp, con người luôn được nhìn nhận như một tài sản quan trọng bật nhất, và việc làm sao tuyển chọn được nhân tài cũng như giữ chân được họ gắn bó với công ty lâu dài luôn là thách thức…