Employee Value Proposition (EVP), Employer Branding, Recruitment Marketing

Làm Employer Branding qua kênh nào? Phần 2: Career Site & Email MKT

Ở bài viết vừa rồi, chúng ta nói về nội dung (content) cho Employer Branding sau khi được sản xuất sẽ được chia sẻ qua Social Media – kênh được lựa chọn nhiều nhất để quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng (47%), hôm nay hãy cùng thảo luận hai kênh được dùng tiếp theo…

Continue Reading