Employee Value Proposition (EVP), Employer Branding, Recruitment Marketing

Làm Employer Branding qua kênh nào? Phần 2: Career Site & Email MKT

Ở bài viết vừa rồi, chúng ta nói về nội dung (content) cho Employer Branding sau khi được sản xuất sẽ được chia sẻ qua Social Media – kênh được lựa chọn nhiều nhất để quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng (47%), hôm nay hãy cùng thảo luận hai kênh được dùng tiếp theo…

Continue Reading
Employee Value Proposition (EVP), Employer Branding, Recruitment Marketing

Touchpoint – “Điểm Chạm” trong thành công của Employer Branding

Touchpoint – “Điểm Chạm” trong thành công của Employer Branding Touchpoint (Điểm tiếp xúc hoặc điểm chạm) trong Employer Branding có thể được định nghĩa là bất kỳ cách nào mà ứng viên/ nhân viên (trong bài này tạm gọi chung là employees) có thể tương tác với nhà tuyển dụng (employer), cho dù đó…

Continue Reading
Employee Value Proposition (EVP), Employer Branding, Recruitment Marketing

Employer Branding cho Millennials: Thách thức không tránh khỏi của doanh nghiệp Việt Nam

Employer Branding cho Millennials Thách thức không tránh khỏi của doanh nghiệp Việt Nam Trong những yếu tố tạo nên thành công của doanh nghiệp, con người luôn được nhìn nhận như một tài sản quan trọng bật nhất, và việc làm sao tuyển chọn được nhân tài cũng như giữ chân được họ gắn…

Continue Reading